Friskolen før og nu

Vi er en skole med stolte traditioner. Nogle af traditionerne kan føres tilbage til skolens start, bl.a. den årlige familieudflugt, forårsopvisningen, juletræs- og høstfesten. Balle Friskole er en Grundtvig/Koldsk skole, hvor dagen starter med morgensang.

Balle Friskole blev oprettet i 1866, da en initiativrig forældrekreds var utilfreds med deres børns skolegang. I dag er friskolen så en del af den selvejende institution Balle Friskole, Balle Musik- og Idrætsefterskole. Desuden har den selvejende børnehave "Solstrålen" en stor tilknytning til skolen.

Vi tilbyder et skolemiljø i trygge omgivelser, hvor engagement, fællesskab og tæt samarbejde mellem skole og hjem er med til at præge hverdagen. Vi prioriterer fortællingen højt og fag som dansk, historie og kristendomskundskab har en fremtrædende plads. Desuden har skolen mange faciliteter at byde på, så som to haller med springgrave, beachvolley- og beachhåndboldbaner, fodboldbane og mange kreative værkstedslokaler, samt trådløst netværk og smartboards.

Af forældrene forventer vi, at man vil følge barnets skolegang og deltage i arrangementer, forældredage, aftener, arbejdsdage mm.

Når barnet søger om at gå i Balle Friskole optages man af bestyrelsen og derefter er man automatisk medlem af skolekredsen, hvilket bl.a. betyder, at man har stemmeret på skolens generalforsamling.