Menu
IMG_4036-HDR

Førskolegruppen Midgård

Midgård er navnet på førskolegruppen på Balle friskole.

Børnenes personlige udvikling
I førskolen er der i dagligdagen fokus på børnenes personlige, sociale og sproglige kompetencer, samt mål for læring og udvikling.

Det er en vision i førskolearbejdet, at hvert enkelt barn integreres socialt i gruppen og føler sig som en vigtig del af fællesskabet, hvor barnet kan knytte venskaber og skabe gode relationer.

Sociale aspekter
I gruppen vil vi øve os på at vente på tur, lære at lytte, respektere hinandens grænser, række hånden op, modtage en kollektiv besked, blive selvhjulpne i praktiske ting og give hinanden plads.

Forberedelse til skolen
Sidst i forløbet inkluderes gruppen i nogle af skolens daglige rutiner, dette i et forsøg på at gøre børnene fortrolige med skolens kultur og dagligdag. Fra 1. maj vil børnene deltage i Friskolens morgensang, besøge 0. klasse og omvendt vil kommende klasselærer også deltage i Midgårds aktiviteter.

 

Facebook

 

Balle Friskole er en Grundtvig-Koldsk skole, hvor trivsel, dialog, ansvarlighed, livsoplysning, fællesskab, glæde, faglighed og udvikling er i centrum.