Menu
IMG_7441 310816-Berens -Balle Efterskole -781

SFO

Balle Friskoles skolefritidsordning hedder Bifrost som regnbuen i den nordiske mytologi. Regnbuen er et led mellem gudernes og menneskenes verden og Heimdal er guden, der vogter over denne bro.

Skolefritidsordningen
Bifrost er et tilbud, som kan benyttes af Balle Friskoles elever, så længe de går i 0.-3. klasse. Vi har åbent alle hverdage i alle skoleuger. Ferier og lukkedage er efter særplan.

Morgenpasning foregår i Solstrålen mens eftermiddagspasning foregår i lokaler på skolen. 

Aktiviteter i Bifrost
I Bifrost er der mange muligheder og aktiviteter. Vi bruger skolens arealer, som udover lokaler, rummer legepladser, haller, beachbaner og meget mere.

Efteråret 2018 indviede friskolen en ny legeplads. Legepladsen bliver brugt meget af SFO'en. Du kan se billeder fra åbningen HER

Aktiviteterne er frivillige og dermed er der også plads til fordybelse og kreativitet. Det frie rum kan være rart efter en lang skoledag. Da SFO'en fordeler sig på 4. årgange oplever vi også at nye venskaber opstår på tværs af årgange, hvilket er sundt for ens sociale kompetencer.

Samarbejdet ml. forældre og Bifrost pirioriteres højt og vi ønsker en åben dialog hinanden i mellem. 

Ugebrevet sendes ud på VIGGO en gang om ugen, som er skolens intra system.

 

 Klik her for at hente indmeldelsesblanket til SFO

 

Facebook

 

Balle Friskole er en Grundtvig-Koldsk skole, hvor trivsel, dialog, ansvarlighed, livsoplysning, fællesskab, glæde, faglighed og udvikling er i centrum.